CREATE
INSPIRE
CONNECT

ทุกการสร้างสรรค์ เกิดจากไอเดียของคุณกับผึ้งอย่างเราที่เข้าใจกัน “เพราะผึ้งรู้ว่าเกสรดอกไม้ชนิดไหนดีที่สุดสำหรับคุณ

Branding

&

Corporate Identity

สร้างแบรนด์ และอัตลักษณ์ที่สื่อถึงตัวตนคุณ

ไม่ว่าธุรกิจของคุณจะเป็นแบบไหน เราจะช่วยสร้างสรรค์แบรนด์ของคุณให้โดดเด่น มีเอกลักษณ์ ตั้งแต่การออกแบบโลโก้ ตัวอักษร สีที่ใช้ ไอคอน ไปจนถึง mood & tone ที่จะใช้สื่อสารในงานกราฟิกต่างๆ เพื่อสื่อถึงตัวตนของธุรกิจคุณมากที่สุด
ผึ้งพร้อมเสิร์ฟ…
 • Logo Design
 • Fonts Usage
 • Color scheme
 • Icon / Symbol
 • Key Visual
 • Brand

  Communication

  สื่อสารให้ชัด จัดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

  สื่อสารแบรนด์และธุรกิจของคุณ ผ่านสื่อต่างๆ ทุกช่องทาง โดยยึดเอกลักษณ์ของแบรนด์เป็นหลัก เพื่อให้การสื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้าเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

  ผึ้งพร้อมเสิร์ฟ…
  • Social media management
  • Content/copy writing
  • Banner
  • Cover photo
  • Infographic
  • Motion graphic
  • Photo shoot
  • Poster
  • Packaging
  • Leaflet/Brochure
  • Business card
  • Catalog
  • ETC

  Web

  site

  ให้เว็บไซต์ช่วยสร้างมูลค่าให้ธุรกิจของคุณ

  สร้างเว็บไซต์ทุกรูปแบบโดยคำนึงถึงการใช้งานของผู้ใช้ และหน้าตาที่สวยงาม (UX/UI) โดยทีมงานมืออาชีพ ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ขายของออนไลน์ ที่จะทำให้ลูกค้าคุณซื้อง่าย สินค้าคุณขายคล่อง หรือจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้ข้อมูล เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือให้ธุรกิจของคุณ

  ผึ้งพร้อมเสิร์ฟ…
 • E-commerce Web.
 • Informative Web.
 • Hosting Service
 • Works

  Check out some of our amazing works

  Clients