PROJECT : Amoya

Amoya แบรนด์น้ำมังคุดที่ผสมเข้ากับผลไม้ชนิดต่างๆ ที่ทำให้เกิดรสชาติที่กลมกล่อมและทำให้รู้สึกสดชื่น จึงเป็นที่มาของโลโก้ ที่แสดงให้เห็นถึงความสดชื่นของตัวน้ำมังคุด รวมไปถึงสีที่เลือกใช้นั้นเป็นสีที่มีสีสันสดใส ที่ทำให้เกิดความรู้สึกมีชีวิตชีวา รวมไปถึงการออกแบบทั้งบรรจุภัณฑ์และนามบัตร

Category

Branding Identity