PROJECT : Kinza Kyoza

เกี๊ยวซ่าสูตรต้นตำหรับแท้จากจีน สูตรลับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูกเจ้าแรกในไทย ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 6 สาขา และออกบูธตามงานอีเวนท์ต่าง หรือสามารถสั่งผ่านไลน์แมน แกรปฟู้ด ฟู้ดแพนด้า นอกจากสูตรลับสุดยอด ก็ต้องมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่่ดีเพื่อยอดขายที่ดีตาม

Category

Branding Identity

Packaging Design

Concept Brand

เกี๊ยวซ่าสูตรต้นตำหรับแท้จากจีน สูตรลับตั้งแต่รุ่นคุณพ่อสู่รุ่นลูกเจ้าแรกในไทย ปัจจุบันมีสาขามากกว่า 6 สาขา และออกบูธตามงานอีเวนท์ต่าง หรือสามารถสั่งผ่านไลน์แมน แกรปฟู้ด ฟู้ดแพนด้า นอกจากสูตรลับสุดยอด ก็ต้องมีภาพลักษณ์แบรนด์ที่่ดีเพื่อยอดขายที่ดีตาม

เกิดการจากสืบทอดสูตรลับเฉพาะที่ถ่ายทอดกันมารุ่นสู่รุ่นโดยเป็นแบรนด์ที่ทำเกี๊ยวซ่ามาอย่าง ยาวนาน จึงเป็นที่มาของโลโก้ KINZA GYOZA ที่สื่อถึงความเป็นเกี๊ยวซ่า ผสมผสานเข้ากับฝีแปรงพู่กันที่ทำให้เกิดความรู้สึกว่าทันสมัยและดูเป็นญี่ปุ่นมากขึ้น โดยสีที่เลือกใช้ทำให้รู้สึกน่ากิน เพราะสีส้มเปรียบเสมือนกับสีอาหารที่ปรุงอย่างสดใหม่พร้อมกินอยู่เสมอ