PROJECT : Cocomix

แบรนด์น้ำมะพร้าวที่คนต่างชาติชื่นชอบ เราจึงออกแบบโลโก้ให้สีสันสดใสให้รู้สึกถึงความสดชื่นของน้ำมะพร้าว สีที่เลือกใช้จึงเป็นสีที่ดึงมาจากสีของเปลือกมะพร้าว และการออกแบบฉลากที่เห็นแล้วต้องอยากหยิบขึ้นมาดื่มอย่างแน่นอน

Category

Branding Identity

Packaging Design

Concept Brand

โคโค่มิกซ์ แบรนด์น้ำมะพร้าวที่คนต่างชาติชื่นชอบ เราจึงออกแบบโลโก้ให้สีสันสดใสให้รู้สึกถึงความสดชื่นของน้ำมะพร้าว สีที่เลือกใช้จึงเป็นสีที่ดึงมาจากสีของเปลือกมะพร้าว และการออกแบบฉลากที่เห็นแล้วต้องอยากหยิบขึ้นมาดื่มอย่างแน่นอน