PROJECT : Aroma

เป็นเวลากว่า 60 ปีที่  “อโรม่า กรุ๊ป” เติบโตเคียงคู่วงการกาแฟไทย จากธุรกิจกาแฟโบราณ ก้าวขึ้นสู่การเป็นผู้นำตลาดกาแฟสดครบวงจร ความสำเร็จถูกส่งต่อจากรุ่นที่หนึ่งสู่รุ่นที่สอง พร้อมส่งต่ออุดมการณ์ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญในการทำงานไม่เปลี่ยนแปลง นับตั้งแต่การให้ความใส่ใจในการผลิตทุกขั้นตอน ความพิถีพิถันในการคัดเลือกวัตถุดิบ เพื่อผลิตเป็นกาแฟคั่วบดคุณภาพสูง ทั้งไม่หยุดยั้งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมอาหาร และเครื่องดื่ม เพื่อเป้าหมายที่สำคัญที่สุดคือการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ดีที่สุด…มากขึ้นทุกวัน

Category

Website E-Commerce